Učitelé žádají odbornou diskuzi, odmítají tupé škrty

Poslance Jiřího Miholu (KDU-ČSL) překvapilo, že tak důležitá záležitost, jako je revize rámcových vzdělávacích programů, nebyla diskutována na sněmovním školském výboru. Uspořádal proto kulatý stůl, kde zaznělo plno připomínek. O významu informatiky a potřeby jejího posílení asi nikdo nepochybuje. Problém však je, že to má být na úkor důležitých znalostí a dovedností z fyziky, chemie, přírodopisu či výchovných předmětů. 

 Čím si vysvětlujete, že dobrý počin rozšířit ve školách informatické myšlení, tedy vzdělávací oblast informační a komunikační technologie, skončil fiaskem? 

Posílit jednu oblast na úkor několika dalších důležitých oblastí je nesprávné a nešťastné. Nedivím se kolegům, že si to takto nepředstavují. Jako historik vidím nejvíc do škrtů v dějepise a také s nimi nesouhlasím. Žijeme v době, kdy význam chápání a používání informačních technologií stoupá. O významu informatiky a potřeby jejího posílení asi nikdo nepochybuje. Je však paradoxní, že právě problematika posílení vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie nebyla dobře komunikována, to je evidentní. Je to odborná, nikoli pouze technická záležitost. Vyvstává také otázka, jak vyřešíme potřebnou kapacitu učitelů, kteří by informatiku učili. Představa, že se na to jednoduše transformují ti stávající, není uspokojivá, spíše naivní. Informatiku má smysl posílit promyšleně a kvalitně. V souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících, na nějž se někteří autoři revize odvolávají, se těchto kroků obávám ještě víc. Tento zákon považuji za nekvalitní, vychází spíše z představ a doufání, řada důležitých otázek zůstala při jeho diskutování bez jasné odpovědi, včetně toho, kolik vlastně těch avizovaných odborníků z praxe stojí za dveřmi škol a má zájem popasovat se se všemi radostmi i strastmi výchovně-vzdělávacího procesu, včetně inkluze, aniž by na to byli speciálně připraveni.

 Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP), kterou připravilo MŠMT, vyvolala velký neklid a kritiku v řadách pedagogů i dalších odborníků. Na školském výboru Poslanecké sněmovny jste k těmto změnám prosadil uspořádání kulatého stolu. Jak jste spokojen s jeho průběhem? 

Velice mě překvapilo, že tak důležitou záležitost, jako je revize RVP, jsme na školském výboru vůbec nediskutovali. Zaregistroval jsem velkou nevoli mnoha školských a profesních asociací. Komunikace a odborná diskuze je základ. Bez toho jsou proklamace o kvalitním vzdělávání prázdnou floskulí. Nechtěl jsem se na to jen dívat, tak jsem se nechal školským výborem pověřit pořádáním kulatého stolu. S organizací podobných akcí mám solidní zkušenosti, upořádal jsem ve Sněmovně i mimo ni řadu seminářů a kulatých stolů, o všechny byl zájem a všechny se vydařily. Co se týká kulatého stolu k RVP: vyjádřit by se měli spíše ti, pro které byl uspořádán. Zpětná vazba byla z mého pohledu velmi pozitivní, dostal jsem hodně děkovných mailů, zpráv a dalších reakcí. Cílem bylo jednak diskutovat a také snažit se směrovat obě strany k přijatelnému konsenzu. MŠMT nepočítá se stažením revize, mnozí učitelé a jejich asociace odmítají revizi RVP, jak je aktuálně předložena. Chtějí revizi revize.

 Účastníci se shodli, že revize byla připravena nepromyšleně od stolu, necitlivě. Můžete z vašeho pohledu přiblížit, jaké škrty ve výuce například dějepisu, který je vaším oborem, se chystají?

Učitelé jsou velmi citliví a vyžadují, zvláště k důležitým změnám, řádnou odbornou diskuzi, odmítají tupé škrty. Nejvíce kriticky vůči revizi vystupovali zástupci učitelů fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výchovných předmětů – občanské výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a dalších. Co se týká dějepisu – zvláštní je už dikce, kdy se hovoří o vyřazení obsahu učiva založeného na encyklopedických znalostech. Znám mnoho učitelů, sám učím skoro třicet let, ale nad dokola opakovanými frázemi o memorování, encyklopedických znalostech či přílišné faktografii jen vrtím hlavou. Takhle už dávno nikdo neučí – myslím v tom přehnaném slova smyslu. Zároveň kategoricky tvrdím, že dějepis bez dat, faktů a dalších znalostí je nesmysl, asi jako matematika bez násobilky a vzorečků. Zdůrazňuji souvislosti, každodennost, mentality, kulturní rámce, ale musíte mít také co spojovat, co srovnávat. Kulturní témata v širokém slova smyslu (včetně náboženství) považuji za velmi důležitá. Škrtat „porovnání rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti, redukovat látku o evropských revolucích či vyřazovat vztah křesťanství k herezím a jiným věroukám“? To považuji za nepromyšlené a nešťastné, nemohl to dělat člověk, který historii a jejím vazbám na další a dnes aktuální oblasti rozumí.

► V rámci kulatého stolu padala kritika i návrhy na řešení. Například školské odbory navrhují vrátit škrty ve výuce zpět a výpadek řešit v rámci tzv. disponibilních hodin. 

Nejhorší by bylo, kdyby MŠMT neudělalo nic a nechalo revizi beze změny. Byl by to špatný příklad i pro tu následující, velkou revizi. Umím si představit rozumný kompromis, ovšem protiargument zástupců ministerstva je v tom, že od nového školního roku je do pilotního projektu přihlášeno nemálo škol. Každopádně pokud jsou na revizi protichůdné názory, pokud je mnohými odmítána, zcela nebo částečně, není ta nevole bezdůvodná. Kromě jiného padl návrh, jestli například neubrat, když už někde, z druhého jazyka. Sám si myslím, že žáci mají znát dobře češtinu a jeden světový jazyk. Další jazyk je nadstandard, který mnozí ani pořádně nezvládají. 

 Jak chcete se závěry kulatého stolu naložit?

Jsem rád, že byl o kulatý stůl velký zájem, a slíbil jsem uspořádání dalšího kulatého stolu nebo semináře, pravděpodobně koncem srpna nebo v září. Zazněly argumenty z obou stran, ale nedá se říci, že by bylo téma uspokojivě uzavřeno. Závěry a zajímavé podněty k revizi RVP bych rád publikoval a diskutoval na dalších místech. Samozřejmě povedu dál komunikaci jak s kolegy učiteli, tak se zástupci ministerstva a Národního pedagogického institutu. Pokud nám jde o kvalitní školství, je nutné udělat malou i velkou revizi tak, abychom ji pár let poté nemuseli zásadně přehodnocovat a přepracovávat.

Jana KAŠPAROVÁ, Andrea CERQUEIROVÁ