Senát: „Mateřinky“ zůstaly bez pomoci

Dopady pandemie koronaviru pociťují veškerá odvětví lidského života, včetně předškolního vzdělávání. O jejím vlivu na „mateřinky“, jejich hospodaření i o podmínkách lidí pro práci v nich jednal výbor Senátu.

„Je nezbytně nutné, aby se ministerstvo školství zaměřilo na problémy financování předškolního vzdělávání, které od loňského března zůstává zcela bez pomoci. Podařilo se mi do výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva a petice přizvat Simonu Weidnerovou, autorku výzkumu a předsedkyni ISEA (Institut pro sociální a ekonomické analýzy), aby informovala senátory o výsledcích výzkumu – ekonomické a personální řízení mateřských škol v době pandemie,“ sděluje senátorka Vítková.

Výbor se sešel ve druhé polovině dubna. Autorka výzkumu Simona Weidnerová prezentovala problémy mateřských škol, které shrnula do tří oblastí: hygienicko-epidemiologické podmínky, finanční podmínky, které plynou z vícezdrojového a účelově určeného financování a personální podmínky a financování lidí.

„Shodli jsme se na výboru v tom, že situace v době pandemie covidu-19 v mateřských školách má velké dopady na ekonomiku i personální řízení a je třeba podniknout kroky k podpoře mateřských škol. Doporučili jsme ministerstvu konkrétní opatření, která by měla mateřským školám pomoci i s výhledem do budoucna,“ sdělila senátorka Vítková s tím, že konkrétní doporučení zveřejňuje níže:

Kroky pro zlepšení

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice doporučil ministerstvu školství učinit následující kroky pro zlepšení situace:

  • zajistit finanční kompenzaci zvýšených nákladů mateřským školám (případně jejich zřizovatelům) v době pandemie a výpadky v příjmech, které nejsou schopni zajistit zřizovatelé,
  • udělit větší kompetence ředitelům a ředitelkám mateřských škol tak, aby mohli flexibilně reagovat a řešit aktuální stav v MŠ (např. přesuny mezi ONIV – nemocenské dávky, OON –, zástupy za nemocné zaměstnance),
  • připravit manuál/dokument pro případné další pandemie a podobné situace v budoucnu tak, aby mateřské školy byly připraveny na nestandardní situace,
  • zajistit dostatečné technické vybavení pro realizaci povinného předškolního vzdělávání distanční formou.