Němečtí učitelé jdou do výstražných stávek

Ani po druhém kole se kolektivní vyjednávání 2021 o mzdách zaměstnanců ve veřejných službách v Německu nehnulo z místa. Zástupci zaměstnavatelů ze Sdružení pro kolektivní vyjednávání německých spolkových zemí (Tarifgemeinschaft der deutschen Länder, TdL) zástupcům odborů totiž, pokud jde o zvýšení mezd, nepředložilo žádnou konkrétní nabídku.

Hlavní vyjednavač TdL, dolnosaský ministr financí Reinhold Hilbers (CDU), návrhy odborů označil za nerealistické. Jednání o mzdových požadavcích zaměstnanců zaměstnavatelé navíc podmiňují jejich souhlasem s návrhy TdL na téma „úpravy pracovního procesu“, informovala po jednání předsedkyně školských odborů GEW Maike Finnernová. 

Pojem „pracovní proces“ v tomto případě totiž zahrnuje mechanismy, podle kterých jsou zaměstnanci řazeni do mzdových tabulek systému v rámci kolektivní smlouvy. Dalším rozčleněním pracovních procesů chtějí zaměstnavatelé prosadit horší zařazení zaměstnanců a tím ušetřit.

Kdo vyprovokoval napětí

„Zaměstnavatelé odmítli vzít na vědomí realitu v Německu,“ uvedla k dosavadnímu průběhu kolektivního vyjednávání předsedkyně GEW. „V době koronavirové pandemie zaměstnanci udržují zemi v chodu. Inflace přitom už překročila hranici čtyř procent. Zaměstnanci proto právem očekávají odpovídající zvýšení mezd a nemají žádné pochopení pro mocenské hříčky zaměstnavatelů,“ zdůrazňuje Finnernová a dodává, že  „zaměstnavatelé svým blokačním přístupem k jednáním s odbory vyprovokovali stávky“. 

Také člen vyjednávacího týmu za GEW Daniel Merbitz je dosavadním průběhem kolektivního vyjednávání a odmítnutím zaměstnavatelů pobouřen: „Je to provokace. Bez pracovního nasazení zaměstnanců veřejných služeb by se celá země zastavila.  Nyní očekávají zvýšení mezd, které bude alespoň držet krok s růstem cen.“

Nezůstává jen u slov. Na mnoha místech už proběhly výstražné stávky a další protestní akce rozhořčených pedagogů. K dosud největším došlo už v Hamburku a Berlíně, další mají následovat.

Platy vyšší o 5 %

Šéfka GEW znovu zopakovala, že odbory požadují zvýšení platů o 5 procent, přičemž by mělo minimálně jít o 150 eur. Požadují vytvoření mzdové tabulky, která by přinesla lepší zařazení mnoha učitelů s platy pod platovou skupinu 13 a tím i jejich vyšší příjmy. To je podle ní důležité také proto, aby se práce ve školských oborech pro mladé lidi opět stala atraktivnější, a přispěla tak k boji proti nedostatku učitelů. Finnernová v této souvislosti zdůraznila potřebu zahájení jednání o kolektivní smlouvě pro vědecké a pomocné síly z řad studentů (TV-Stud), kteří odvádějí velmi potřebnou práci na německých vysokých školách a univerzitách. Vysoké školy jim však diktují podmínky, za jakých tuto práci mohou vykonávat. Odbory proto žádají, aby i tito lidé, kteří jsou často nuceni pracovat na poloviční úvazek, byli chráněni kolektivní smlouvou. „Je skandální, že tomu tak dosud není. Prekérní pracovní smlouvy nemají ve veřejných a státních službách co dělat,“ dodává k současnému stavu Tobias Merbitz. 

Nejde jen o učitele

Hlavním vyjednavačem odborů s TdL jsou sjednocené odbory služeb (Vereinigte Dienstleistugsgewerkschaft) Ver.di. Se zhruba 2 miliony členů jsou po kováckých odborech IG Metall druhým největším členským svazem odborové ústředny DGB. Složením své členské základny Ver.di dokazuje, že v odborech nejde až tak o jejich profesní zaměření, ale o to, jak umějí využít spojené síly k prosazení zájmů svých členů. Ver.di tak zastupuje mj. zaměstnance státní správy, úklidových služeb, hromadné dopravy či zdravotníky. Vyjednávání s  TdL vede společně s dalšími členskými svazy DGB, mezi něž patří školské odbory GEW, policejní odbory GdP a IG BAU, sdružující zaměstnance ze stavebnictví, zemědělství a ochrany životního prostředí. 

Současné kolektivní vyjednávání se celkově týká zvýšení platů přibližně 1,2 milionu zaměstnanců ve veřejném sektoru německých spolkových zemí, na něž se vztahují kolektivní smlouvy. Odbory také žádají, aby výsledek kolektivního vyjednávání byl přenesen i na 1,3 milionu státních zaměstnanců a přibližně jeden milion příjemců veřejných zaopatření. 

František VONDERKA


Předsedkyně školských odborů GEW Maike Finnernová

Jedna z prvních výstražných stávek proběhla v Hamburku. Zúčastnili se jí především studenti, kteří pomáhají při výuce na vysokých školách a mají často velmi špatné pracovní podmínky
Plakát GEW k vyjednávání nové kolektivní smlouvy říká: Požadujeme to, co si zasloužíte. A vyhrajeme!