Studentů ICT oborů po letech nezvykle přibývá

Zatímco ve většině evropských států studenti v ICT oborech přibývají, v Česku byl donedávna trend opačný. Optimistické vyhlídky v tuzemsku přinášejí hlavně střední školy se specializací v informačních technologiích – na nich vzrostl zájem o studium ICT oborů v posledních dvou letech skokově až o čtvrtinu. 

Pomalu se rozplývají mýty, které těm předchozím v kariéře „ajťáka“ mnohdy bránily, například představy o extrémní náročnosti oboru. Ale musí na sobě pracovat celý život…

Enormně zvýšený zájem o střední IT školy má víc příčin. „Navzdory koroně a nejspíš také díky ní jsme zaznamenali v loňském a předloňském školním roce nárůst přihlášek ke studiu až o 25 procent oproti předchozím létům. Jednak ve společnosti znatelně sílí důležitost orientace v IT a mladé lidi lákají IT obory svou variabilitou a jistotou budoucího uplatnění, také ale na střední školy přišla nová vlna silných ročníků, která zvyšuje konkurenci u příjímacích řízení,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky Praha.

Mýty o „ajťácích“ se rozplývají

V mladé generaci už se také pomalu rozplývají mýty, které těm předchozím v kariéře „ajťáka“ mnohdy bránily. „Letos do prvních ročníků nastoupilo pět procent dívek a jsou velmi vítány. Dřív jsme se setkávali s názory, že jde o zaměření vhodné jen pro kluky, introverty a geniální matematické mozky. Ale ta doba je už snad pryč, i když stále panuje výrazná převaha chlapců. Jak a za jakých podmínek se na školu dostat, je nejčastějším dotazem uchazečů, kteří mají stále obavy, že je studium IT nad jejich síly. U nás na webových stránkách naleznou kromě potřebných informací také kalkulačku, která jim řekne, kolik mohou v potenciálním přijímacím řízení dosáhnout bodů. Na tomto základě a z výsledků loňských přijímacích zkoušek se dá velmi přibližně odhadnout šance uchazeče na přijetí,“ popsal Martin Vodička.

Česko lehce nad průměrem Evropy

Studentů ICT oborů v Česku v posledních deseti letech ubývalo. Letos došlo podle údajů MŠMT na vysokých školách k meziročnímu navýšení o nezanedbatelné 1,3 tisíce studentů. Počty absolventů se však stále drží na hranici podobné roku 2008, a to kolem 3 600 vysokoškolsky vzdělaných IT odborníků ročně. „Potřebu IT odborníků v současnosti nejsou školy schopné pokrýt. Ve firmách převažují dvacátníci a třicátníci, ale běžné je zaměstnávat i šikovné středoškoláky. Náročnost studia se od ostatních oborů neliší, ale vysoká potřeba celoživotního vzdělávání mnohé uchazeče odrazuje,“ míní Martin Vodička.

Ve srovnání s Evropou je Česko v procentuálním zastoupení studentů ICT oborů na vysokých školách lehce nad průměrem. Oproti rostoucí tendenci počtů ICT studentů v ostatních evropských zemích však zaostává. Úhrnem přišlo Česko od roku 2013 do roku 2019 zhruba o 4,5 tisíce vysokoškolských studentů ICT oborů, a to i přes strmě narůstající podíl studentů cizí národnosti, převážně Slováků, který činil v roce 2020 kolem 29 procent.

Nové možnosti uplatnění vznikají rychle

S maturitou nebo nižším dosaženým vzděláním pracuje v Česku 45 procent ICT odborníků, a to převážně na pozicích techniků, opravářů a mechaniků. Vysokoškolské vzdělání pak převažuje mezi manažery, inženýry a specialisty v oblasti ICT, kteří se podílejí na samotném vývoji technologií. „Na současných středních školách zaměřených na IT není výjimkou úzká specializace hned v začátcích studia. Naše filozofie je ale opačná. My studenty učíme komplexně jako odborníky v ICT. I zkušený programátor čerpá ze znalostí počítačových sítí nebo základů grafiky a naopak. Vývoj oborů ICT je rychlý a nikdo nemůže tušit, kam až se dostane, stále vznikají nové varianty uplatnění, jako například v poslední době 3D tiskárny, a student by měl mít šanci vyzkoušet si co nejvíc možností, než se rozhodne, co ho skutečně baví a zajímá. Bezmála všichni naši studenti pak pokračují na vysoké školy, kde široký rozhled a znalosti uplatňují přinejmenším pro celé bakalářské studium,“ dodal zakladatel středoškolského oboru ICT v Česku Martin Vodička. (VM)