Zájem o vzdělávací portály neuvadá

V letošním školním roce se základní a střední školy zatím plošně neuzavřely. Žáci a studenti ale stále potřebují dohnat chybějící látku z minulého školního roku. Rozdíly v kvalitě vzdělání se totiž v době on-line výuky ještě prohloubily. I letos na podzim proto statisíce žáků a rodičů využívají vzdělávací portály. Podle statistik webu www.skolasnadhledem.cz je přitom potřeba nejsilnější doučování v hlavních předmětech, tedy češtině a matematice.

Zájem o dodatečné procvičování učiva v letošním školním roce neopadl. Rodiče a děti využívají doplňkové vzdělávací portály ve stejném počtu jako v době zavřených škol. „Ukazují se obrovské rozdíly ve výuce. Ne všechny školy zvládly obtížný přechod na on-line výuku, v řadě míst nebyla kvalita výuky v loňském školním roce plnohodnotná a rozdíly mezi jednotlivými školami či regiony se ještě prohloubily. Děti a rodiče proto stále využívají všechny dostupné možnosti, jak výuku dohnat. A nejjednodušší a nejoblíbenější variantou jsou vzdělávací portály,“ vysvětlila Radka Šmahelová, šéfredaktorka Nakladatelství Fraus, které web www.skolasnadhledem.cz vytvořilo. (Patří mezi největší učebnicová nakladatelství tištěných i interaktivních vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy.)

Touha po doučování

Návštěvnost vzdělávacích webů, která prudce vzrostla loni na podzim, tak neklesá. Web Škola s nadhledem navštíví každý měsíc stovky tisíc rodičů a dětí. „Touha po doučování a procvičování je prakticky stejná jako loni na podzim v době uzavřených škol,“ dodává Radka Šmahelová.

Vzdělávací portály nabízejí možnost procvičování většiny školních předmětů v různých stupních obtížnosti včetně rychlého vyhodnocení a různých interaktivních prvků. Např. web Škola s nadhledem si v loňském školním roce vyzkoušely 1,3 milionu žáků a jejich rodičů, o dva roky dříve to byly jen desítky tisíc studentů.

Nejvíce zasaženi loňským výpadkem jsou žáci 2. stupně základních škol, nejčastěji na web přicházejí žáci 6. a 7. tříd. „S přechodem na 2. stupeň začíná být učivo složitější a on-line výuka v mnoha případech zkrátka nestačí. V některých předmětech už ani nemůže být tak silná podpora rodičů,“ přidala Radka Šmahelová. Žáci 2. stupně jsou navíc nejohroženější skupinou, protože se v době on-line výuky musejí soustředit i na přijímací zkoušky na střední školy a rozhoduje se tak o jejich budoucnosti.

Nejvíce „táhne“ čeština

Velmi ohroženou skupinou jsou i čerství školáci. „Vidíme velký zájem o procvičování z řad prvňáčků i druháků. Malé děti chodily loni do školy jen několik týdnů, poté přišly o veškeré sociální kontakty, nestihly si vybudovat žádné studijní návyky. Jejich návrat do lavic je proto velmi náročný,“ vysvětlila Radka Šmahelová.

Suverénně největší zájem je přitom o doučování stěžejních předmětů, především českého jazyka a matematiky. V češtině si žáci v posledních měsících vyzkoušeli téměř 600 tisíc cvičení. Silný zájem je i o studium angličtiny. „V angličtině dětem chyběl především poslech jazyka a komunikace. Škola s nadhledem přitom nabízí širokou škálu poslechových cvičení pro žáky prvního i druhého stupně,“ uzavřela Radka Šmahelová. Z dalších předmětů si žáci druhého stupně dále často procvičují přírodopis a fyziku, u žáků prvního stupně je zájem o úlohy z prvouky.

České školy byly zavřeny už na jaře 2020 a poté po převážnou část loňského školního roku, jejich uzávěra tak patřila k nejdelším na světě. Letos sice zatím k plošným uzávěrkám škol nedošlo, nicméně zájem o vzdělávací portály neustává.

„Pro děti, rodiče i školy jsou poslední týdny ještě náročnější než na jaře v době uzavřených škol. Tehdy byly školy plošně uzavřené a všichni se učili z domova. Teď žáci nebo i celé třídy padají opakovaně do karantény, prezenční výuka se střídá a kombinuje s on-line učením. Jsme samozřejmě rádi, že jsou děti ve škole, a doufáme, že to tak zůstane. Nový systém ale klade na všechny ještě daleko větší nároky než na jaře. V takové chvíli mají vzdělávací portály nezastupitelnou doplňkovou roli,“ doplnil ředitel pražské Základní školy Nepomucká Aleš Hejna. (šr)