Zápisy do mateřských škol jsou náročné

Zápisy do mateřských škol jsou každoročně náročné a hektické, obzvláště v této koronavirové době plné nejasností a nejistoty.

Letošní zápis do mateřských škol byl ještě poznamenán tím, že dochází k neustálým změnám jak ve školském zákoně, tak i ve vyhlášce č. 14/2005, o předškolním vzdělávání.

Zápis do mateřských škol v mnoha případech komplikují nástup a přihlašování dvouletých dětí. Denně mám několik telefonátů či mailů s dotazy, jak řešit situaci, jak připravit nový školní rok, co bude znamenat pro školu přijetí několika dvouletých dětí, jak naplnit třídy, jak si vyložit znění vyhlášky atd. Společně s místopředsedkyní školského odborového svazu Markétou Seidlovou jsme proto oslovili ministerstvo školství a hledáme odpovědi a rady, jak postupovat.

Dále řešíme Tematickou zprávu ČŠI za květen 2020, část Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu.

Vzhledem k tomu, že již půl roku probíhá nové financování regionálního školství, tak se podle dohody na republikovém výboru sekce předškolního vzdělávání zaměříme na vyhodnocení, co přinesla tato reforma pro mateřské školy, ale co vše naopak i zkomplikovala, jaké problémy se ukázaly v praxi, co je třeba změnit, přehodnotit atd.

Eva SOUKALOVÁ

předsedkyně republikového výboru předškolního vzdělávání

ČMOS pracovníků školství